De Vennen 11, 9321 HR Peize | T.: 050 - 50 333 44

Segmentale massagetherapie

Bij segmentale therapie gaat men uit van het centraal zenuwstelsel en men kan door middel van massage op de wervelkolom dit zenuwstelsel beïnvloeden. 

Onze wervelkolom kan men vergelijken met een flatgebouw waar in de bovenste zeven verdiepingen (halswervels) en in de onderste vijf verdiepingen (lende wervels), alles volledig geautomatiseerd is, denk aan; waterleiding, elektriciteit, verwarming, riolering enz., dit noemen we het onwillekeurige zenuwstelsel (je kunt je hart niet stoppen enkel door dit te willen).

In de tussenliggende 12 verdiepingen (borstwervels) ofwel het willekeurig zenuwstelsel, kan men naar eigen inzicht en wil handelen (je kunt beslissen om iets te pakken of niet). 

Uit bovenstaande blijkt het verschil tussen ons willekeurig en onwillekeurig zenuwstelsel.

Elke wervel is een verdieping waar de zenuwen gezeteld zijn die onze verschillende cellen (b.v. van het bewegingsapparaat en onze organen) prikkelen. 

Als wij nu weten welke wervel met de bijbehorende zenuwen, het gebied voor b.v. de spieren van de arm verzorgt, kunnen wij via deze plaats een spierklacht in de arm behandelen. Zo'n gebied van het centraal zenuwstelsel noemen wij een metameer.

Een voorbeeld van een metameer is de negende tot en met de twaalfde borstwervel, met alle daarbij behorende uittredende en binnenkomende zenuwen. Deze metameer correspondeert o.a. met de maag.